Blog

ZASTĘPSTWA / INFORMACJE – LIPIEC

UWAGA: Z powodu poważnej kontuzji, której uległ Piotrek – czwartkowe zajęcia o 19.30 na Zbaraskiej zawieszamy do końca wakacji.

Czwartek 23.07

UWAGA: Wyjątkowo zmiana godziny z 18:30 na 18:00 i zastępstwo za Oliwiera !!!
18:00 ul. Modlińska 102, Jabłonna, GCKIS – Zumba® Fitness – Michał Kurpet

Niedziela 26.07

18:30 – ul. Koncertowa 4, Gim 92 – Zumba® Toning – Piotrek Nowogórski
19:30 – ul. Koncertowa 4, Gim 92 – Zumba® Fitness – Piotrek Nowogórski

Brak komentarzy

0