Blog

ZASTĘPSTWA / INFORMACJE – WRZESIEŃ

Czwartek 10.09

18:30 – ul. Modlińska 102, Jabłonna, GCKIS – zajęcia wyjątkowo na sali GOK Chotomów ul. Partyzantów 27 (budynek straży pożarnej)
19:30 – ul. Koncertowa 4, Gim 92 – zastępstwo Michał Brzyzki

Niedziela 13.09

18:30 i 19:30 – ul. Koncertowa 4, Gim 92 – zastępstwo Piotrek Litwiniuk

Poniedziałek 14.09

18:30 – ul. Partyzantów 27, Chotomów, GOK – zajęcia odwołane
21:00 – ul. Koncertowa 4, Gim 92 – zajęcia odwołane

0